FANDOM


Nazwa Klasa postaci Poziom Obrona Płeć Poziom
A
Spodnie eksterminatora nieumarłych.png
Spodnie eksterminatora nieumarłych
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
60 248 K/M

+5 do wytrzymałości

+2% do prędkości ataku

+2 do odporności na ataki nieumarłych

Spodnie martwego legionu.png
Spodnie martwego legionu
Rycerz ciemności.png
60 320 K/M

+5 do wytrzymałości

+4 regeneracji zdrowia na sekundę+2 do siły

Spodnie templariusza.png
Spodnie templariusza
Tempelariusz.png
60 321 K/M

+5 do wytrzymałości

+3 do energii

+3% do obrażeń krytycznych

Spodnie hieny cmentarnej.png
Spodnie hieny cmentarnej
Skrytobójca.png
Rozbójnik.png
60 287 K/M +4 do wytrzymałości

+4 do siły

Spodnie ducha.png
Spodnie ducha
Skrytobójca.png
Snajper.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
60 289 K/M +2 do uników

+3 do wytrzymałości

+3 do zręczności

Spodnie rytuału śmierci.png
Spodnie rytuału śmierci Dowolna 60 244 K/M

+7 do wytrzymałości

+4 regeneracji zdrowia na sekundę

Bryczesy króla strzelców.png
Bryczesy króla strzelców Dowolna 60 260 K/M

+4 do wytrzymałości

+4 do zręczności

Eksperymentalne spodnie.png
Eksperymentalne spodnie
Rycerz ciemności.png
Tempelariusz.png
59 307 K/M

+3% do maksymalnego zdrowia

+4% do energii

Spodnie mrocznego rycerza.png
Spodnie mrocznego rycerza
Rycerz ciemności.png
58 297 K/M

+5 do wytrzymałości

+3 do siły

Spodnie z skóry węża.png
Spodnie z skóry węża
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
56 231 K/M

+5 do zręczności

+2 do wytrzymałości

+2 do odporności na ataki zatruwające

Spodnie nocnego ostrza.png
Spodnie nocnego ostrza
Skrytobójca.png
56 257 K/M

+3 do wytrzymałości

+3 do zręczności

+2 do uniku

Spodnie zemsty.png
Spodnie zemsty
Tempelariusz.png
55 269 K/M

+7 do wytrzymałości

+2% do obrażeń krytycznych

Spodnie grabieżcy.png
Spodnie grabieżcy
Skrytobójca.png
Snajper.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
54 247 K/M

+3 do wytrzymałości

+3% do energii

+4% zdobytego złota

Piekielne spodnie.png
Piekielne spodnie
Rycerz ciemności.png
54 272 K/M

+2 do siły

+2% do prędkości ataku

+3% do maksymalnego zdrowia

Spodnie krwawego księżyca.png
Spodnie krwawego księżyca
Rycerz ciemności.png
52 254 K/M

+7 do wytrzymałości

+10% do odzyskiwania zdrowia

B
Wulkaniczne spodnie.png
Wulkaniczne spodnie
Rycerz ciemności.png
Tempelariusz.png
49 226 K/M

+2 do wytrzymałości

+3% do maksymalnego zdrowia

Spodnie zagłady.png
Spodnie zagłady
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
48 177 K/M

+2 do wytrzymałości

+5% do obrony

Spodnie czarnego sztormu.png
Spodnie czarnego sztormu
Skrytobójca.png
48 207 K/M +2 do uników

+5 do wytrzymałości

Spodnie szeryfa.png
Spodnie szeryfa
Skrytobójca.png
Snajper.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
48 185 K/M

+2 do zręczności

+2% do maksymalnego zdrowia

+7 do energii

Spodnie wodza.png
Spodnie wodza
Skrytobójca.png
Rozbójnik.png
48 207 K/M

+2 do wytrzymałości

+3 do siły

+4% zdobytego złota

Ćwiekowane spodnie.png
Ćwiekowane spodnie
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
47 198 K/M

+5 do zręczności

+2 do witalności

Modne mieszczańskie spodnie.png
Modne mieszczańskie spodnie
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
46 165 K/M

+4 do zręczności

+1 do uniku

+66 do maksymalnego zdrowia

Pajęcze spodnie.png
Pajęcze spodnie
Rycerz ciemności.png
46 214 K/M

+5 do wytrzymałości

+2 do uniku

Bursztynowe spodnie.png
Bursztynowe spodnie
Rycerz ciemności.png
Tempelariusz.png
43 189 K/M

+2 do zręczności

+4% do maksymalnego zdrowia

Lalusiowate spodnie.png
Lalusiowate spodnie
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
42 148 K/M

+2 do wytrzymałości

+5 do szczęścia

Wodoodporne spodnie.png
Wodoodporne spodnie
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
41 156 K/M

+5 do wytrzymałości

+4 do odporności na ataki wodne

Spodnie opiekuna otchłani.png
Spodnie opiekuna otchłani
Rycerz ciemności.png
40 166 K/M

+3 do zręczności

+117 do maksymalnego zdrowia

Spodnie poszukiwacza bogactwa.png
Spodnie poszukiwacza bogactwa
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
37 140 K/M

+3 do wytrzymałości

+4 do szczęścia

Spodnie varlońskiego gwardzisty.png
Spodnie varlońskiego gwardzisty
Tempelariusz.png
37 151 K/M

+4 do wytrzymałości

+3 do siły

Kryształowe bryczesy.png
Kryształowe bryczesy
Rycerz ciemności.png
Tempelariusz.png
35 140 K/M

+4 do wytrzymałości

+2% do prędkości ataku

Bryczesy pioniera.png
Bryczesy pioniera Dowolna 34 109 K/M

+5 do szczęścia

+1 do wytrzymałości

Spodnie poskramiacza zwierząt.png
Spodnie poskramiacza zwierząt
Rycerz ciemności.png
Tempelariusz.png
32 121 K/M

+3 do wytrzymałości

+3% do energii

Spodnie doświadczonego wędrowca.png
Spodnie doświadczonego wędrowca
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
31 92 K/M

+3 do wytrzymałości

+3 do zręczności

Spodnie niebieskiego księżyca.png
Spodnie niebieskiego księżyca
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
28 74 K/M

+3 do wytrzymałości

+3 do szczęścia

Bryczesy łuskowe.png
Bryczesy łuskowe
Rycerz ciemności.png
Tempelariusz.png
28 102 K/M

+4 do wytrzymałości

+2 do siły

C
Spodnie poborcy podatkowego.png
Spodnie poborcy podatkowego
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
27 87 K/M

+3 do wytrzymałości

+6% zdobytego złota

Spodnie maskujące.png
Spodnie maskujące
Skrytobójca.png
Snajper.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
27 75 K/M +2 do wytrzymałości

+9 do energii

Spodnie podróżnika.png
Spodnie podróżnika
Skrytobójca.png
Snajper.png
Czarodziej.png
Rozbójnik.png
Łowca.png
Czarnoksieżnik.png
24 74 K/M

+2 do wytrzymałości

+2% do prędkości ataku

+3 do zręczności

Spodnie płytowe.png
Spodnie płytowe
Rycerz ciemności.png
Tempelariusz.png
24 81 K/M

+3 do wytrzymałości

+3% do obrony

Bryczesy łowcy.png
Bryczesy łowcy
Łowca.png
20 50 K/M

+2 do wytrzymałości

+3 do zręczności

Bryczesy snajpera.png
Bryczesy snajpera
Snajper.png
20 51 K/M

+2 do wytrzymałości

+3 do zręczności

Spodnie skrytobójcy.png
Spodnie skrytobójcy
Skrytobójca.png
20 58 K/M

+3 do wytrzymałości

+2 do zręczności

Spodnie rycerza ciemności.png
Spodnie rycerza ciemności
Rycerz ciemności.png
20 63 K/M

+2 do zręczności

+4 do wytrzymałości

Spodnie rabusia.png
Spodnie rabusia
Rozbójnik.png
20 56 K/M

+3 do wytrzymałości

+2 do szczęścia

Bryczesy krzyżowca.png
Bryczesy krzyżowca
Tempelariusz.png
20 63 K/M

+2 do zręczności

+4 do wytrzymałości

Bryczesy czarodzieja.png
Bryczesy czarodzieja
Czarodziej.png
20 50 K/M

+3 do zręczności

+2 do wytrzymałości

Bryczesy czarnoksiężnika.png
Bryczesy czarnoksiężnika
Czarnoksieżnik.png
20 49 K/M

+3 do zręczności

+2 do wytrzymałości

Wilcze bryczesy.png
Wilcze bryczesy
Szermierz.png
12 40 K/M

+2 do zręczności

+2 do wytrzymałości

Spodnie iluzjonisty.png
Spodnie iluzjonisty Dowolna 12 30 K/M

+2 do inteligencji

+60 do maksymalnego zdrowia

Bryczesy maskujące.png
Bryczesy maskujące Dowolna 12 33 K/M

+3 do wytrzymałości

+2 do uników

Wilcze bryczesy.png
Wilcze bryczesy Dowolna 12 40 K/M +2 do wytrzymałości

+2 do zręczności

Spodnie kieszonkowca.png
Spodnie kieszonkowca Dowolna 12 36 K/M

+2 do wytrzymałości

+2 do szczęścia

+4% zdobytego złota

Bryczesy szermierza z Taskony.png
Bryczesy szermierza z Taskony Dowolna 1 18 K/M +1 do zręczności

+2 do wytrzymałości

Spodnie strzelca z Taskony.png
Spodnie strzelca z Taskony Dowolna 1 15 K/M +1 do wytrzymałości

+2 do zręczności

Spodnie cienia.png
Spodnie cienia Dowolna 1 16 K/M +1 do zręczności

+2 do wytrzymałości

Spodnie zaklinacza.png
Spodnie zaklinacza Dowolna 1 13 K/M +1 do wytrzymałości

+2 do zręczności

Spodnie złodzieja.png
Spodnie złodzieja
Złodziej.png
1 8 K/M -
Spodnie łucznika.png
Spodnie łucznika
Strzelec.png
1 6 K/M -
Spodnie maga.png
Spodnie maga
Mag.png
1 6 K/M

-

Spodnie szermierza.png
Spodnie szermierza
Szermierz.png
1 9 K/M -

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki